Sverigedagen

Lika trist som det kändes när Fredrik Reinfeldt avgick i höstas, lika rätt kändes det i lördags när den nya partiledningen höll låda inför 1000 moderater som samlats på Kistamässan i Stockholm. Fick en bra känsla av att partiledaren Anna Kinberg Batra, partisekreteraren Tomas Tobé och gruppledaren Jessica Polfjärd värnar om ett mer inkluderande ledarskap. Tomas Tobé samlade förresten många pluspoäng hos mig och resten av Västmanlands delegation när han i sitt tal tog upp moderata landstingsgruppen i Västmanland som ett gott exempel på hur vi stått upp för ansvarsfull hantering av skattebetalarnas pengar. S-styrets felsatsningar på Sveriges första landstingsdrivna surdegsbageri (!!!) och en sjukhusentré för 55 miljoner kronor togs upp som avskräckande exempel på slöseri med skattemedel. Verkligen kul och välbehövligt att detta lyftes inför hela moderat-Sverige. Jag var nästan lite löjligt stolt över vår landstingsgrupp.

tomastobe

Förutom tal från partiledningen bestod dagen av olika workshops. Ett nytt sätt att jobba, i alla fall under mina år i partiet. I stället för att sätta sig och lyssna till en paneldiskussion fick vi sitta kring runda bord och prata, prata och prata politik, vända och vrida på olika knäckfrågor inom respektive område. Jag hade valt att diskutera välfärd och integration. Det var roligt att diskutera med slumpmässigt utvalda kommun- och landstingspolitiker från hela landet, det finns mycket kunskap och klokhet ute i partiet. Min enda invändning mot upplägget var att man borde delat upp välfärdspasset i en del för skola och en annan för sjukvård, utmaningarna ser så olika ut och det finns en helt annan politisering av skolan jämfört med sjukvården. Och det i sig, kom vi fram till, är en stor del av skolans problem, viljan att politisera den till den milda grad.

Det blir högintressant att se vad partiet kommer fram till för slutsatser på integrationsområdet, inte minst vad gäller bostäder. I Västerås planeras det för 4000 nya bostäder de kommande fyra åren. Behovet är stort men den ekonomiska efterfrågan är inte tillräcklig. Det vill säga, de med låga inkomster kommer inte ha råd med hyror eller kontantinsatser. Trångboddhet är redan idag ett problem bland nyanlända. Därtill behöver man bygga HVB-hem som lätt drar iväg kostnadsmässigt, och Migrationsverket upphandlar boenden av tveksam kvalitet på små orter. Här måste man ställa mycket högre krav och sprida ut boenden på fler kommuner.

Vad gäller jobbdelen inom integrationen tror jag, förutom att det måste bli ännu enklare att anställa, på att ta efter de goda exempel som finns där man tagit fram lokala utbildningar som tillgodosett det lokala behovet av arbetskraft. Exempelvis som man gjort i Fagersta inom skogsvård. Undervisning i svenska borde erbjudas även till asylsökande, idag blir det upp till ideella krafter att ordna detta, så ser det ut i min hemort Nordingrå där föreningar, företag och privatpersoner gör ett hästjobb för att ordna kläder, aktiviteter och en drägligare tillvaro för de asylsökande.
Vi diskuterade också under workshopen om det problematiska i att det många gånger lönar sig bättre att leva på försörjningsstöd än att ta ett jobb.

Socialdemokraterna har traditionsenligt förnekat behovet av integrationspolitik. Sverigedemokraterna saknar också idéer på området, deras kärnfråga är migrationspolitiken. För Moderaterna behöver integrationspolitiken inte göras svårare än att tydligt fastslå följande: Välkomna de som kommer hit. Lär ut språket, anpassa utbildningar efter behov och introducera i samhällslivet. Ta hjälp av civilsamhället men lägg inte allt ansvar på deras axlar. Ta efter lyckade jobbsatsningar och ställ krav på motprestation vid eventuellt försörjningsstöd. Och gör detta parallellt med en bredare reformagenda för framtidens arbets- och bostadsmarknad.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s