Valet 2018

Jag kandiderar till kommunfullmäktige samt till riksdagen för ett Västerås som prioriterar ökad trygghet i bostadsområden, en värdig äldreomsorg och ordning och reda i skolan. Grönområden och parker ska bevaras. Nya bostäder och byggnationer ska anpassas till platsen där de byggs.

Jobb och studier ska alltid löna sig, men aldrig brottslighet. Kryssa mig för ett tryggare Västerås!

Nr 5 – Västerås kommunfullmäktige

Nr 9 – Riksdagen

Eleonore Pressbild 2018